U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

FAQS

Wanneer kunnen we opnieuw woningen bezoeken ?Wanneer versoepelen de corona maatregelen ??
Plaatsbezoeken mogen momenteel doorgaan op afspraak. We kunnen  dus bezichtigingen organiseren. We vragen iedereen wel om een mondmasker te dragen en maximum met 2 mensen tegelijk te komen. Een bezoek duurt ook maximum een dertigtal minuten.
  Lees meer
blijft mijn vermindering van registratierechten gelden tijdens corona ?
Door de veiligheidsmaatregelen is het mogelijk dat de notariskantoren en/of de burgers de fiscale formaliteiten niet tijdig kunnen vervullen. 
Een paar voorbeelden:
- Teruggave bij wederverkoop binnen de twee jaar: De koopakte moet in principe binnen een termijn van twee jaar verleden worden.

- Meeneembaarheid door verrekening: De koopakte van de nieuwe aankoop moet in principe verleden worden binnen de twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats.

- Domiciliëringsverplichting in de enige gezinswoning: Om het verlaagd tarief bij de aankoop van de enige gezinswoning te behouden moet men in principe binnen de twee jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

- Domiciliëringsvoorwaarde bij het verlaagd tarief voor bescheiden woning (“klein beschrijf”): Om het verlaagd tarief voor bescheiden woning te behouden moet men in principe binnen de drie jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

  Lees meer
Bodemattest, elektrische keuring, EPC: Wie zorgt er voor het dossier in tijden van corona ??
Bij een verkoop moet de verkoper een aantal attesten voorleggen. Denk maar aan het attest voor de stookolietank, de elektriciteitskeuring en het EPC-attest. Normaal gezien moet de verkoper dezeattesten al in een vroeg stadium van het verkoopproces kunnen voorleggen: Zo moet hij al bepaalde attesten hebben om publiciteit voor zijn woning te kunnen voeren.
Enkel dringende technische keuringen mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Onderhoudsnazichten die niet wettelijk verplicht zijn, zijn niet dringend en mogen niet uitgevoerd worden.
Wat met de EPC-attesten? Gedurende de periode van de civiele noodsituatie (momenteel loopt deze tot en met 17 juli) én tot zes maanden erna (tot en met 17 januari 2021) moet het energieprestatiecertificaat voor woningen pas beschikbaar zijn bij het verlijden van deauthentieke akte. Wordt de periode van civiele noodsituatie verlengd, dan verschuift deze periode van zes maanden mee met de verlenging. Deze regel geldt trouwens ook voor nietresidentiële gebouwen, zoals handelspanden.
Moet je als verkoper binnen twee weken een verkoopovereenkomst tekenen, maar is er nog geen EPC attest voorhanden? Dan is dit – uitzonderlijk – geen probleem. Je zal paseen EPC-attest moeten voorleggen op het moment van de authentieke akte.
Voor huur is een gelijkaardige maatregel voorzien. Het EPC moet pas beschikbaar zijn bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst (niet bij de publiciteit). Deze afwijkingsregel geldt slechts tot drie maanden na het einde van de civiele noodsituatie.
Lees meer
Wat met de kredietvoorwaarden die ik was overeengekomen met de bank?
In overleg met hun koepelorganisatie Febelfin, hebben de kredietinstellingen een verlenging van de kredietvoorwaarden met twee maanden toegestaan. Deze twee maanden komen dus bovenop de startperiode. Neem contact op met je bank om ervoor te zorgen dat dit voor jou van toepassing is.
Als koper kan je een uitstel van betaling vragen van je hypothecaire lening. Je moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet je inkomen gedaald zijn of weggevallen zijn door de coronacrisis, je mag (op datum van 1 februari 2020) geen betalingsachterstand hebben op het hypothecair krediet waarvoor je uitstel vraagt, de woning waarvoor je een hypothecair krediet bent aangegaan is je enige woning én hoofdverblijfplaats in België, en je spaarbuffer is kleiner dan 25.000 euro. Meer informatie over de voorwaarden en de procedure vraag je best na bij je eigen bank. Lees meer
Is een bod bindend?
Ja, een bod is bindend voor de koper, op voorwaarde dat je alle documenten die noodzakelijk zijn voor een verkoop, gekregen hebt, en op voorwaarde dat dit geformuleerd wordt op juridisch correcte manier. Lees meer
Mag ik verhuizen tijdens de coronamaatregelen?
JA!  Een dringende verhuizing is toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.
Wat maakt een verhuis ‘dringend’?
Het feit dat een nieuwe huurder, bij gebrek aan een ander huisvestingsalternatief, de bewoonde woning moet betreden.
Verhuisfirma's werken en verzorgen essentiele diensten. Meestal hanteert men : ofwel verhuisfirma ofwel jijzelf met hulp van vienden en familie.
Een combinatie van beiden ligt moeilijk
  Lees meer
Kan Home Sweet Home je helpen met een lening? Welke rente tarieven zijn het goedkoopste?
Home Sweet Home verschaft geen leningen. Wij hebben wel verschillende banken en kredietmakelaars waar we mee samenwerken en waar we u naar kunnen begeleiden. Indien gewenst, gaan we met u mee.
  Lees meer
Hoeveel registratierechten moet er betaald worden bij de aankoop van een huis? Komen er nog andere kosten bij?
Verkooprechten:
Bij de aankoop van een onroerend goed dat geen enige en eigen gezinswoning is, bedraagt het te betalen verkooprecht 10%. Mits een aantal voorwaarden.
Bij de aankoop een een enige en eigen gezinswoning kan van een vermiderd verkooprecht van 6 % genoten worden. Mits een aantal voorwaarden.
Bij aankoop van een voorlopig of definitief beschermd monument kan de koper, mits hij aan de voorwaarden voldoet, genieten van een tarief van 5 % of zelfs van 1% indien de koper het monument zal bestemmen tot de gezinswoning.
Bij de aankoop van een gezinswoning kan een extra verlaging van 1% genoten worden tot (5%) wanneer de verkrijger de woning ingrijpend energetisch zal renoveren binnen een termijn van 5 jaar na de aankoop.
Bij de aankoop van een woning met oog op afsluiten van een huurovereenkomst met een erkend sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar , binnen 3 jaar kan de koper genieten van een tarief van 6 %.

Rechtenvermindering:
Als de aankoopprijs van de enige en eigen gezinswoning 200.000 euro (220.000 euro voor de centrumsteden en de Vlaamse rand rond Brussel) niet overschrijdt, is er bijkomend een rechtenvermindering van 5.600 euro.( Indien de koper voldoet aan de voorwaarden van  verlaagd verkooprecht van 7 %)

Als de aankoopprijs van de enige en eigen gezinswoning die men energetisch gaat renoveren 200.000 euro niet overschrijdt, is er bijkomend een rechtenvermindering van 4.800 euro (indien de koper voldoet aan de voorwaarden van verlaagd verkooprecht van 6 %)

Meeneembaarheid: 
Het op een weder verkochte woning- hoofdverblijfplaats betaalde verkooprecht kan in mindering worden gebracht van het verkooprecht verschuldigd op een nieuw aangekochte woning. (Mits bepaalde voorwaarden)

Meeneembaarheid door verrekening:
In het geval de oude woning -hoofdverblijfplaats verkocht wordt VOOR de aankooop van de nieuwe woning-hoofdverblijfplaats.
(Mits bepaalde voorwaarden).

Meeneembaarheid door teruggave:
In het geval de oude woning-hoofdverblijfplaats verkocht wordt NA de aankoop van de nieuw woning-hoofdverblijfplaats.
(Mits bepaalde voorwaarden).

Voor kennisname van alle voorwaarden, gelieve contact op te nemen met ons kantoor. Lees meer
Kan ik met cash geld betalen?
Nee, sinds 1 januari 2014 is het absoluut verboden om onroerend goed met cash te betalen. Enkel met overschrijvingen . Voor de waarborg of het voorschot moet het rekeningnummer vermeld staan in de compromis van waaruit het geld gestort wordt in het kader van de antiwitwaswetgeving. Lees meer
Niet gevonden wat u zocht? Contacteer ons en stel uw vraag.
Contacteer ons
Terug naar boven
Sluit menu Home Sweet Home