Koper gevonden! Wat nu? 
U bent tot een akkoord gekomen met een kandidaat-koper, wat zijn nu de volgende stappen? 

Naast het tijdig aanvragen van de nodige attesten is het van belang u goed te informeren over de nodige administratieve verplichtingen na verkoop. De onderhandse verkoopovereenkomst, het compromis, is een bindende overeenkomst waarin u als verkoper aangeeft dat u aan de koper tegen een bepaalde prijs uw woning verkoopt. Besteedt voldoende aandacht aan dit document en laat het opstellen door een makelaar. Doorgaans wordt bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst een voorschot betaald. 

U kan ook kiezen voor een wederzijdse aan-en verkoopbelofte: Deze belofte is overdraagbaar, U wordt enkel eigenaar bij de akte, doch koper en verkoper verbinden zich er toe te beloven het goed aan te kopen en te verkopen en de termijn kan langer afgesproken worden dan de klassieke 4 maanden.

Om de verkoop wettelijk te bezegelen, stelt de notaris, op basis van een compromis, een notariële akte op. Dit dient door de band te gebeuren binnen de vier maanden na de ondertekening van het compromis. De notaris roept de partijen samen om deze akte te laten verlijden (voorlezen en tekenen), registreert de akte bij het registratiekantoor en verzorgt de overschrijving van de akte bij het hypotheekkantoor. Via deze overschrijving wordt de akte tegenstelbaar aan derden, wat maakt dat eventuele schuldeisers van u als verkoper niet langer beslag kunnen laten leggen op de verkochte woning. (RDM uit "Ik ga bouwen")

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site:
Chrome |  FireFox |  Opera |  Safari |  Microsoft Edge
Terug naar boven
Sluit menu Home Sweet Home